Payshanba, Oktabr 17, 2019
Кечпишар нав, ўсув даври 135 кун. Меваси узун цилиндрсимон, пўсти ва эти тўқ сариқ, дағал, эти тиғиз, мева вазни 2,5 кг, дегустацион баҳоси 5,0 балл. Уруғхонаси кичик, уруғлар майда ва зич жойлашган. Ҳосилдорлиги 25-27 т/га. Транспортда ташишга яроқли, касалликларга чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 117-130 кун. Палаги жуда катта, асосий поя узунлиги 5-7 м ва ундан кўп. Гули йирик, тўқ сариқ рангли. Меваси ясси юмалоқсимон, сегментлашган, кулранг яшил, мева банди узунлиги 6-7 см, мева томони йўғонлашган, жуда қаттиқ, вазни 3,3-4,4 кг Эти сариқ, тиғиз, ши-рин, дегустацион баҳоси 5,0 балл....
Ўртапишар нав, ўсув даври 117-120 кун. Палаги ўртача, асосий поя узунлиги 2,5-3,0 м, барги ўрта-ча, гули катта, сариқ рангли. Меваси узунчоқ, икки томони тўмтоқ, ўрта қисми ингичкалашган, баъзан ноксимон, вазни 3,8-4,7 кг, пўсти тўқ сариқ, юпқа, юзаси бироз ғадир-будир, тўқ яшил тасмала-ри бор. Эти қизғиш сариқ, қалин ва тиғиз....
Ўртапишар нав, ўсув даври- 114-116 кун. Палаги ўртача, асосий поя узунлиги 3-4 м, ён шох ва барглар сони кўп. Меваси узунчоқ, мева банд томонига озроқ, мева томонига кўпроқ кенгайган, баъзан бироз ёйсимон, мевабанд томони мева те-пасига нисбатан ингичка, вазни 3,1-3,8 кг, пўсти қизғиш сариқ, қаттиқ. Юзасида қизғиш рангли майда...
- Advertisement -

MOST POPULAR

АССАТЕ 3806

НАФИС

ПСКОМ

АНДИЖОН 9