Shanba, Dekabr 14, 2019
Шарқ неъмати навининг меваси думалоқ, гохо сағал чўзиқ-думалоқ, ўртача оғирлиги 4,6 кг, йириклари 10-12 кг гача етади. Сирти текис, пўсти яшил рангда, тўқ яшил тиканаксимон ингичка йўли бор. Пўсти юпқа (0,9-1,0 см), мағзи тўқ қизил, сувли, уруғи майда қора. Таркибидаги эрувчан қуруқ модда миқдори 10,9-11,8%. Умумий ҳосилдорлиги гектарига 39,5-42,3...
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги катта, ён шох ва барглар сони кўп. Барги ко-нуссимон, яшил рангли, бироз майин тукли. Мева-си нотўғри шарсимон, йирик, вазни 5-6 кг, юзаси силлиқ, мева банди томони сезилмас дўнгроқ, расмсиз, ерга тегиб турган жойлари сарғиш жи-гарранг, пўсти қаттиқ, тўқ яшил, баъзан қорамтир. Эти...
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги катта, пояси узун. Меваси юмалоқсимон, юзаси силлиқ, яшил, баъзан қорамтир, юзасида четлари жимжима, ингичка, кам билинадиган тасмалари бор, вазни 5-6 кг, пўсти қаттиқ. Эти оч қизил, сер-сув, ширали, баьзан толали, дегустацион баҳоси 3,5-4,7 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори 7,2%, қанд миқдори 6,8%....
Кечпишар нав, ўсув даври 108-120 кун. Палаги узун. Меваси юмалоқсимон, юзаси силлиқ, яшил рангли, юзсида четлари жимжима ингичка тўқ яшил рангли тасмалар мавжуд, вазни 5-6 кг, пўсти қаттиқ. Эти қизил, серсув, ширали, эрувчан, баъзан толали, дегустацион баҳоси 4,7 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори 8,7%, қанд миқдори 7,6%. Уруғи йирик,...
Ўртапишар нав, ўсув даври 100-106 кун. Палаги ўртача, пояси ўртача. Меваси юмалоқсимон, юзаси силлиқ, вазни 3,0-4,0 кг, пўсти оч яшил, юзасида четлари жимжима, ингичка, тўқ яшил рангли тасмалари мавжуд. Эти қизил, серсув, ширали, эрувчан, баъзан толали, дегустацион баҳоси 4,6 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори- 6,5%, қанд миқдори 4.9%. Уруғи...
Ўртапишар нав, ўсув даври 100-105 кун. Палаги ўртача, ён шохва барглар сони ўртача. Барги ко-нуссимон, яшил рангли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 2,5-3,5 кг, юзаси силлиқ, узоқ-узоқ бир би-ридан бир ҳил масофада жойлашган мармар гул-лари мавжуд, тасмалар мева банди атрофида зичлашади, пўсти қаттиқ. Эти малина ранг, серсув, ширали. Таркибида қуруқ...
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 90-92 кун. Палаги ўртача, асосий поя узунлиги ва баргланиши ўртача. Меваси шарсимон, баъзан япалоқроқ, оч яшил рангли, юзаси силлиқ, текис майда тўрсимон тўқ яшил тасмалари мавжуд, тасма қирралари эгри-бугри, вазни 3-4 кг, пўсти қаттиқ. Эти малина ранг, серсув, шираси нисбатан кам, баъзан толали, дегустацион баҳоси...

МАНЗУР

Эртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги ўр-тача, ён шох ва барглар сони ўртача. Барги ко-нуссимон, яшил рангли, бироз майин, тукли, оч яшил тусда. Меваси шарсимон, ўртача хажмда, вазни 2,5-3 кг, пўсти қаттиқ, оч яшил, тикансимон тўқ яшил гуллари бор. Эти малинасимон, уруғлари майда. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га.

ДИЛНОЗ

Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 80-85 кун.Меваси шарсимон, пўсти тўқ яшил, қора тикансимон гул-лари бор, вазни 3-4 кг. Эти тўқ қизил, серсув. Тар-кибида қанд миқдори 7,5-8,5%. Ҳосилдорлиги 30-35 т/га. Ташишга чидамлилиги юқори.
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги узун 3,5-4,0 м, барг пластинкаси узунлиги 18-24 см, яшил рангли. Меваси узунчоқ, оч яшил ран-гли, силлиқ, узунлиги 40- 42 см, эни 19 см, вазни 5-6 кг, пўсти ўрта қалин. Эти тўқ қизил, серсув, ширин. Ҳосилдорлиги 45- 50 т/га. Ўртача узоқлик-ка ташишга мўлжалланган,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

ТЕРМИЗ 2500

УНИВЕРСАЛ

ДИЛХУШ

ТОШКЕНТ 10