Payshanba, Oktabr 17, 2019

ОМАД

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 40-45 кун. Палаги ўртача, тартиб шохлари кўп, баргланиши яхши. Барги овалсимон, кам қиррали, яшил рангли. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, юзасида расми йўқ, яшил рангли, вазни 110-115 г, дегустацион баҳоси 4,0 балл.  Таркибида қуруқ модда миқдори 4,4%. Ҳосилдорлиги 18-22 т/га. Ун шудринг касаллигига...
Ўрта кечпишар, биринчи теримга қадар ўсув даври- 45-48 кун. Палаги узун, сербарг, шохланиши ўртача. Барги ўртача, япалоқсимон, бешқиррали, қирраси бироз тўлқинсимон, тўқ яшил рангли, юзаси бурмали. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, вазни- 130-136 г, узунлиги- 15-16 см, диаметри- 4-6 см, дегустацион баҳоси- 4,7 балл. Таркибида қуруқ модда...

ГУЛНОЗ

Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 42-45 кун. Палаги ўртача, пояланиши ва баргланиши ўртача. Барги беш қиррали, четлари ўртача қирқилган, яшил рангли. Меваси              цилиндрсимон, юзаси силлиқ, ранги тўқ яшил, вазни 110-115 г, дегустацион баҳоси 4,4 балл. Ҳосилдорлиги 18-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 40-45 кун. Палаги ўртача хажмда,            пояланиши ва баргланиши ўртача. Барги беш қиррали, четлари ўртача қирқилган, яшил рангли. Меваси цилиндрсимон, силлиқ, узунлиги 8-10 см, вазни 100-118 г, тўқ яшил рангли, эти юмшоқ, қалин, кам карсиллайди, серсув, дегустацион баҳоси 4,4 балл. Ҳосилдорлиги 24-28 т/га.

ТАЛАБА

Ўртаппишар нав, биринчи теримга қадар ўсув  даври 42-45 кун. Палаги ўртача, тартиб шохлари сони ўртача, барги овалсимон, кам қиррали, тўқ яшил. Тугунчаси узунчоқ цилиндрсимон, юзаси ариқчали, майин қорамтир тук билан қопланган, узунлиги 3,5-4,0 см. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, юзасида расми йўқ,    вазни 118-120 г, дегустацион баҳоси...
Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 45-50 кун. Палаги ўртача, баргланиши ўртача. Барги тўқ яшил, қирраси тўлқинсимон, юзаси ажиндор. Меваси цилиндрсимон, тўқ яшил, мева банди томони бироз ингичкалашган, юзаси нотекис, қорамтир доғ ва туклари бор, уч            томонидан то меванинг 1/3 қисмигача оқиш йўллари бор, вазни 113-115 г, узунлиги...
Ўртакечпишар, биринчи теримга қадар ўсув      даври 45-50 кун. Палаги ўртача, сербарг. Барги нисбатан майда, дағал, тўқ яшил. Тугунчаси       цилиндрсимон, уч томони ўткирлашган, юзаси ариқчали, ўртача узунликда, асосан палакнинг   биринчи тартиб шохида пайдо бўлади. Меваси   цилиндрсимон, юзаси текис, жилоли, меванинг уч томонидан бошлаб 1/3 қисмигача оқиш тасмалари бор, вазни 115-120...

САФАР

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 41-44 кун. Найчаси цилиндрсимон, узунлиги ўртача, туклари оқ аралаш. Меваси силлиқ,      кўм-кўк, ялтироқ, вазни 100-105 г, узунлиги    11,5-12,5 см, диаметри 3,3-3,7 см. Ҳосилдорлиги 19-22 т/га. Эртаги, ўртаги ва кечки муддатларда экишга яроқли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув даври 43-48 кун. Палаги узун 1,10 м. Барги ўртача, қиррали, четлари текис, яшил. Меваси                 цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, вазни- 80-100 г, узунлиги 15 см, дегустацион баҳоси 5 балл. Ҳосилдорлиги 18-20 т/га. Янгилигича истеъмол қилиш учун мўлжалланган.

ЗИЛОЛ

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 42-45 кун. Меваси цилиндирсимон, яшил, юзаси чўтир, вазни 80-85 г. Ҳосилдорлиги: эрта баҳорда экилганда 30-40 т/га, ёзги муддатда    экилганда 20-25 т/га. Консервалаш ва тузлашга яроқли, ун шудринг касаллигига чидамли.
- Advertisement -

MOST POPULAR

КЎК-ШОХ

САИД

МУЯССАР

МАЙСКИЙ