ЗИЛОЛ

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 42-45 кун. Меваси цилиндирсимон, яшил, юзаси чўтир, вазни 80-85 г. Ҳосилдорлиги: эрта баҳорда экилганда 30-40 т/га, ёзги муддатда    экилганда 20-25 т/га. Консервалаш ва тузлашга яроқли, ун шудринг касаллигига чидамли.

НАФИС

Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув    даври 45-50 кун. Палаги узун 1,10 м. Барги ўртача, қиррали, четлари текис, яшил рангли. Меваси    цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, вазни 100-110 г, узунлиги 11,8 см, дегустацион баҳоси 4,9 балл. Ҳосилдорлиги 25-27 т/га. Янгилигича, қайта ишлаш ва транспортда ташишга яроқли. Касалликларга чидамли.
Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув    даври 55-60 кун. Асосий поя узунлиги 2,5-2,7 м. Тугунчаси цилиндрсимон, узунлиги 3,5-4,0 см, юзаси ариқчали, майин оч малла тук билан қопланган. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, яшил, жилоли, меванинг уч томонида кам           сезиларли оқиш тасмачалари бор, вазни 120-130 г, узунлиги 12-15 см, диаметри 3,9-4,2...
Ўрта кечпишар, биринчи теримга қадар ўсув даври- 45-48 кун. Палаги узун, сербарг, шохланиши ўртача. Барги ўртача, япалоқсимон, бешқиррали, қирраси бироз тўлқинсимон, тўқ яшил рангли, юзаси бурмали. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, вазни- 130-136 г, узунлиги- 15-16 см, диаметри- 4-6 см, дегустацион баҳоси- 4,7 балл. Таркибида қуруқ модда...

ГУЛНОЗ

Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 42-45 кун. Палаги ўртача, пояланиши ва баргланиши ўртача. Барги беш қиррали, четлари ўртача қирқилган, яшил рангли. Меваси              цилиндрсимон, юзаси силлиқ, ранги тўқ яшил, вазни 110-115 г, дегустацион баҳоси 4,4 балл. Ҳосилдорлиги 18-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 40-45 кун. Палаги ўртача хажмда,            пояланиши ва баргланиши ўртача. Барги беш қиррали, четлари ўртача қирқилган, яшил рангли. Меваси цилиндрсимон, силлиқ, узунлиги 8-10 см, вазни 100-118 г, тўқ яшил рангли, эти юмшоқ, қалин, кам карсиллайди, серсув, дегустацион баҳоси 4,4 балл. Ҳосилдорлиги 24-28 т/га.

ОМАД

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 40-45 кун. Палаги ўртача, тартиб шохлари кўп, баргланиши яхши. Барги овалсимон, кам қиррали, яшил рангли. Меваси цилиндрсимон, юзаси силлиқ, юзасида расми йўқ, яшил рангли, вазни 110-115 г, дегустацион баҳоси 4,0 балл.  Таркибида қуруқ модда миқдори 4,4%. Ҳосилдорлиги 18-22 т/га. Ун шудринг касаллигига...
Ўртапишар дурагай, биринчи теримга қадар ўсув даври- 50-55 кун. Асосий поя узунлиги- 2,3-2,9 м, биринчи тартиб шохлар сони- 2-3 та, баргланиши ўртача. Барги думалоқсимон, беш бурчакли, ўртача, қирралари бироз қирқилган, яшил, юзаси текис. Тугунчаси цилиндрсимон, узунлиги         3,5-4,0 см, юзаси ариқчали, кам тукли. Меваси  цилиндрсимон, яшил, жилоли, вазни 210-220 г,...
Ўртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув даври 43-48 кун. Палаги узун 1,10 м. Барги ўртача, қиррали, четлари текис, яшил. Меваси                 цилиндрсимон, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангли, вазни- 80-100 г, узунлиги 15 см, дегустацион баҳоси 5 балл. Ҳосилдорлиги 18-20 т/га. Янгилигича истеъмол қилиш учун мўлжалланган.

НАВРЎЗ

Эртапишар нав, биринчи теримга қадар ўсув     даври 40-45 кун. Найчаси цилиндрсимон, узунлиги ўртача, туклари оқ аралаш. Меваси силлиқ,      кўм-кўк, ялтироқ, вазни 100-110 г, узунлиги       11-12 см, диаметри 4,0-4,5 см, дегустацион баҳоси 5,0 балл. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Эртаги, ўртаги ва кечки муддатларда ва шаффоф плёнка остида етиштиришга яроқли.
- Advertisement -

MOST POPULAR