Dushanba, Sentabr 23, 2019
Кечпишар нав, ўсув даври 140-145 кун. Туп        баландлиги ўртача, барги йирик. Карамбоши юмалоқсимон, силлиқ, яшил рангли, тиғиз, тиғизлиги 5,0 балл, кесилганда оқиш, вазни 1,7 кг, бир вақтда пишиб етилади. Ҳосилдорлиги 22-28 т/га. Янгилигича истеъмол қилиш ва қайта ишлаш учун яроқли. Касалликларга ва иссиққа чидамли.
Ўрта кечпишар, ўсув даври 150-155 кун. Тупи ўртача. Барги ўртача, тухумсимон, юзаси майда ва йирик ажиндор, қирраси бироз тўлқинли, яшил ёки бўзранг яшил. Карамбоши ясси юмалоқсимон, баъзан юмалоқсимон, оч яшил рангли, кўндаланг кесими- оқиш, устки барги бироз яшил, вазни    1,3-1,7 кг, дегустацион баҳоси 4,8 балл. Ўзаги    карамбош узунлигининг 35%ни...
Ўрта-кечки нав, ўсув даври140-150 кун. Туп             баландлиги 70 см. Барги йирик 44-40 см, юзаси      сербурма, қирраси тўлқинсимон, бўзранг яшил.       Карамбоши ясси юмалоқсимон, баъзан ясси              тухумсимон, 12 х 15 см, уч томони бироз чўққайган, индекси 0,8, вазни 1,2-2,0 кг дегустацион баҳоси 4,0 балл. Ўзаги карамбош узунлигининг 44%ни ташкил этиб, кенглиги...
Ўртапишар нав, ўсув даври 140-145 кун. Тупи ўртача, ярим ёйиқ, баландлиги 40- 42 см. Барги овалсимон, йирик 42 х 38 см, кулранг яшил,  деярли силлиқ, барг банди узунлиги 12 см.         Карамбоши япалоқсимон, индекси 0,8, яшил    рангли, кўндаланг кесими оч яшил, марказ томон оқиш, вазни 1,5-2,1 кг, дегустацион баҳоси      4,3...
Ўртапишар нав, ўсув даври 140-145 кун. Тупи ўртача, баландлиги 42-44 см. Барги овалсимон, йирик 40 х 38 см, кулранг яшил, барг банди    узунлиги 11-13 см. Карамбоши юмалоқсимон,   индекси 0,8, оқ-яшил, кўндаланг кесими оч яшил рангли, марказ томон оқиш, вазни 1,6-2,2 кг,      дегустацион баҳоси 4,4 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори...
Ўртапишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Туп      баландлиги 70 см. Барги йирик 44-40 см, юзаси сербурма, қирраси тўлқинсимон, бўзранг яшил. Карамбоши майда ва ўртача, ясси юмалоқсимон, уч томони бироз чўққайган, индекси 0,8, тиғиз, оқиш ёки қаймоқ ранг, кўндаланг кесими оч яшил, марказ томон оқ. Ҳосилдорлиги: ўртаги муддатда 20-30 т/га,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

ШАРҚИЯ 2

ЛОЛА

ЗАР ҒУЛОБИ