Yakshanba, Oktabr 21, 2018
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....

ДЕҲҚОН

Тезпишар нав, ўсув даври 73-75 кун. Меваси цилиндрсимон, баъзан тухумсимон, оч яшил ран-гли, эти қизил, вазни 4,8-7,2 кг. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8,2-8,4%. Ҳосилдорлиги 25-29 т/га. Ун шудринг касаллигига ва қурғоқчиликка чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври- 72-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси цилиндрсимон, вазни- 2,2-3,8 кг, юзаси силлиқ, яшил-қизғиш рангли, тўри қисман йирик ка-такли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, майин, тиғиз, хушбўй, асал таъмли. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори- 8,3-11,8%. Ҳосилдорлиги 20-26 т/га. Ташишга чидамлилиги ёмон. Сақланувчан-лиги икки хафта.
Кечпишар нав, ўсув даври 117-130 кун. Палаги жуда катта, асосий поя узунлиги 5-7 м ва ундан кўп. Гули йирик, тўқ сариқ рангли. Меваси ясси юмалоқсимон, сегментлашган, кулранг яшил, мева банди узунлиги 6-7 см, мева томони йўғонлашган, жуда қаттиқ, вазни 3,3-4,4 кг Эти сариқ, тиғиз, ши-рин, дегустацион баҳоси 5,0 балл....
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги бақувват, сершох. Барги қалин, тўқ яшил рангли, қирқимли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 0,8-1,2 кг, юзаси текис, сариқ рангли, тўлиқ майин тўр билан қопланган. Эти оч яшил, тиғиз, майин, ёқим-ли хиди бор. Қанд миқдори 14,4%. Ҳосилдорлиги- 19-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.

ТЎЁНА

Кечпишар нав, ўсув даври 105-115 кун. Меваси йирик, тухумсимон, ўртача хажмда, вазни 4-6 кг, юзаси текис, узаётганда қўнғир кулранг, етил-тирилгач сарғиш- қўнғир ранг, тўри дағал, тўлиқ. Таркибида қанд миқдори- 9-10%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Меваси уч ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 100-106 кун. Палаги ўртача, пояси ўртача. Меваси юмалоқсимон, юзаси силлиқ, вазни 3,0-4,0 кг, пўсти оч яшил, юзасида четлари жимжима, ингичка, тўқ яшил рангли тасмалари мавжуд. Эти қизил, серсув, ширали, эрувчан, баъзан толали, дегустацион баҳоси 4,6 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори- 6,5%, қанд миқдори 4.9%. Уруғи...
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги катта, ён шох ва барглар сони кўп. Барги ко-нуссимон, яшил рангли, бироз майин тукли. Мева-си нотўғри шарсимон, йирик, вазни 5-6 кг, юзаси силлиқ, мева банди томони сезилмас дўнгроқ, расмсиз, ерга тегиб турган жойлари сарғиш жи-гарранг, пўсти қаттиқ, тўқ яшил, баъзан қорамтир. Эти...
Кечпишар нав, ўсув даври 100-123 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси овалсимон ёки тухумсимон, вазни 8,0-17,0 кг, юзаси силлиқ ёки бир оз ғадир-будир, ялтироқ, яшил-сариқ ёки ёрқин лимонранг-сариқ, тўри мевабанд қисмида билинар билинмас ёки мавжуд эмас, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ўрта толали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 11,5-12,0%....
- Advertisement -

MOST POPULAR