Yakshanba, Avgust 19, 2018
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...

ГУРБЕК

Ўртапишар нав, ўсув даври 95-105 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси думалоқсимон, қирра учли, кам ҳолларда овалси-мон, ўрта ҳажмли, вазни 5,9-9,0 кг, юзаси силлиқ, қўнғир-яшил ёки сариқ рангли, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ўрта толали, ширали, жуда ширин. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 8,8-10,4%. Ҳосилдорлиги 28-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 81-97 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта хажмли. Меваси тухумси-мон, вазни 3,4-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқиш-сариқ, тўри тўла, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалин, кам толали, жуда ширали, ширин, нок хидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-8,9%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Эртапишар нав, ўсув даври- 72-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 2,0-3,5 кг, юзаси силлиқ, ёрқин яшил тусли, тўри тўла, юзасини ёппасига қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, карсил-лайдиган, тиғиз, ширин.Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,9-10,5%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Та-шишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.

ДИЛХУШ

Нав ўртапишар, 95-98 кун. Палаги ўртача узунликда. Меваси урчуқсимон, вазни 3,2-4,5 кг. Эти оқ ўртача тиғизликда, майин, сершира, серсув, 5-10 кун сақланганда ҳам қарсиллаш ҳусусиятини йўқотмайди. Таркибида қанд моддаси миқдори 14,5-16,5 % бор. Ҳосилдорлиги 28-32 т/га. Ун шудринг касаллигига 100% чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 115-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни 5,8-7,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин ёки ўрта, толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 10,1%. Ҳосилдорлиги 29-38 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.
Ўрта-тезпишар нав, ўсув даври 85-94 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, йирик хажмли. Меваси эллипссимон, вазни 3,9-5,0 кг, юзаси силлиқ, ранги сарғиш-яшил, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ, қаттиқ. Эти оч-қизғиш, қалин, ўрта толали, карсиллайди-ган, майин, ширин, ширали. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори 10,5%. Ҳосилдорлиги 28-32 т/га. Та-шишга чидамлилиги яхши ва сақланувчанлиги

БЕШАК

Кечпишар нав, ўсув даври 100-115 кун. Палаги узун. Барги бешбурчаксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 3,5-7,0 кг, юзаси бир оз ажинли ёки силлиқ, сариқ яшил рангли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, толали, кам кар-силлайдиган. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,6-10,2%. Ҳосилдорлиги 35-50 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.
- Advertisement -

MOST POPULAR