Dushanba, Iyun 17, 2019
Ўртапишар нав, ўсув даври 81-97 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта хажмли. Меваси тухумси-мон, вазни 3,4-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқиш-сариқ, тўри тўла, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалин, кам толали, жуда ширали, ширин, нок хидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-8,9%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.
Ўртапишар нав, ўсув даври- 72-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси цилиндрсимон, вазни- 2,2-3,8 кг, юзаси силлиқ, яшил-қизғиш рангли, тўри қисман йирик ка-такли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, майин, тиғиз, хушбўй, асал таъмли. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори- 8,3-11,8%. Ҳосилдорлиги 20-26 т/га. Ташишга чидамлилиги ёмон. Сақланувчан-лиги икки хафта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги ўр-тача. Барги юмалоқ-юраксимон, ўрта хажмли. Ме-васи цилиндрсимон-эллипссимон, вазни 3,0-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқ-қизғиш, тўри остида майда яшил доғлар бор, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти қизғиш, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин, ванил ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,0-11,0%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га....
Эртапишар нав, ўсув даври 75-85 кун. Меваси ясси юмалоқсимон, баъзан чўзиқроқ, оч сариқ, ўртача, вазни 2,0-3,0 кг, юзаси нотекис, майда-майда буришган, тўрсиз, мевабанд томон тўқ сариқ доғлари бор, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалинлиги 5,0-5,5 см, сершира, серсув, юмшоқ, эрувчан, дегустацион баҳоси- 5,0 балл. Ҳосилдорлиги 17-18 т/га. Тупроқ шўрлиги ва...
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, яшил рангли, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўсти атрофи яшил, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,5%. Ҳосил-дорлиги- 30-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, йирик ҳажмли. Меваси дума-лоқсимон ёки япалоқсимон, вазни 3,0-3,5 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, оқиш-яшил рангли, тўри кам, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, тиғиз, тотли. Таркиби-даги қанд моддаси миқдори 6,2-8,6%. Ҳосил-дорлиги 20-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 88-100 кун. Меваси тухумсимон, юзаси текис, ёппасига майда тўр билан қопланган, тўқ яшил узуқ-узуқ доғлари тасма шаклини беради, вазни 2,6-3,0 кг, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4.0 см, жуда ширали, эрувчан, хуштаъм, хушбўй, дигустацион баҳоси 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 21-23 т/га. Фузариоз сўлиш касалигига чидамли, ёзги...
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси чўзинчоқ тухумсимон, вазни 2,0-4,1 кг, юзаси сил-лиқ, оч яшил рангли, тўқ яшил доғлари бор, тўри тўлиқ, пўсти қаттиқ. Эти оқ. Таркибида қанд мод-даси миқдори 11-13%. Ҳосилдорлиги 22-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.

БЕШАК

Кечпишар нав, ўсув даври 100-115 кун. Палаги узун. Барги бешбурчаксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 3,5-7,0 кг, юзаси бир оз ажинли ёки силлиқ, сариқ яшил рангли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, толали, кам кар-силлайдиган. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,6-10,2%. Ҳосилдорлиги 35-50 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.
- Advertisement -

MOST POPULAR

СЕРҲОСИЛ

ОКТЯБР

МАРҒИЛОН

ДИЛХУШ