Ўртапишар нав, ўсув даври 85-93 кун. Палаги ўрта-ча. Барги буйраксимон, йирик хажмли.Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни- 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, ёрқин-сариқ тусли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 88-100 кун. Меваси тухумсимон, юзаси текис, ёппасига майда тўр билан қопланган, тўқ яшил узуқ-узуқ доғлари тасма шаклини беради, вазни 2,6-3,0 кг, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4.0 см, жуда ширали, эрувчан, хуштаъм, хушбўй, дигустацион баҳоси 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 21-23 т/га. Фузариоз сўлиш касалигига чидамли, ёзги...
Кечпишар нав, ўсув даври 120-125 кун. Меваси тухумсимон, ўртача, вазни 4,4 кг, юзаси силлиқ, тўқ жигарранг, тўр билан қопланган, пўсти қаттиқ, ўрта қалин. Эти оч-яшил, қалин, янги узилганда сағал қарсиллайди, сақлангандан сўнг эрувчан, жуда ширин. Таркибидаги қуруқ модда миқдори 15,4%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Сақланиш мудда-ти 120 кунгача. Ун шудринг...

ГУРБЕК

Ўртапишар нав, ўсув даври 95-105 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси думалоқсимон, қирра учли, кам ҳолларда овалси-мон, ўрта ҳажмли, вазни 5,9-9,0 кг, юзаси силлиқ, қўнғир-яшил ёки сариқ рангли, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ўрта толали, ширали, жуда ширин. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 8,8-10,4%. Ҳосилдорлиги 28-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Эртапишар нав, ўсув даври 75-85 кун. Меваси ясси юмалоқсимон, баъзан чўзиқроқ, оч сариқ, ўртача, вазни 2,0-3,0 кг, юзаси нотекис, майда-майда буришган, тўрсиз, мевабанд томон тўқ сариқ доғлари бор, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалинлиги 5,0-5,5 см, сершира, серсув, юмшоқ, эрувчан, дегустацион баҳоси- 5,0 балл. Ҳосилдорлиги 17-18 т/га. Тупроқ шўрлиги ва...
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, яшил рангли, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўсти атрофи яшил, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,5%. Ҳосил-дорлиги- 30-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.

ДИЛХУШ

Нав ўртапишар, 95-98 кун. Палаги ўртача узунликда. Меваси урчуқсимон, вазни 3,2-4,5 кг. Эти оқ ўртача тиғизликда, майин, сершира, серсув, 5-10 кун сақланганда ҳам қарсиллаш ҳусусиятини йўқотмайди. Таркибида қанд моддаси миқдори 14,5-16,5 % бор. Ҳосилдорлиги 28-32 т/га. Ун шудринг касаллигига 100% чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 100-110 кун. Палаги ўрта. Барги юмалоқ-буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси овалсимон, вазни 2,5-3,5 кг, юзаси силлиқ, бир оз тилим-тилим, жигарранг, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 9,0-12,0%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.
- Advertisement -

MOST POPULAR

ОЛТИН ТЕПА

ФЕРУЗ

АМУДАРЁ

СЕРҲОСИЛ