Seshanba, Dekabr 11, 2018
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги бақувват, сершох. Барги қалин, тўқ яшил рангли, қирқимли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 0,8-1,2 кг, юзаси текис, сариқ рангли, тўлиқ майин тўр билан қопланган. Эти оч яшил, тиғиз, майин, ёқим-ли хиди бор. Қанд миқдори 14,4%. Ҳосилдорлиги- 19-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 112-120 кун. Палаги кучли ўсувчан. Меваси узун цилиндирсимон, йи-рик, вазни 5-10 кг, юзаси ғадир- будир, қорамтир-кўкиш, гулсиз. Эти қалин 7-8 см. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 14-15%. Ҳосилдорлиги гектари-га 50-55 т/га. Сақланиши жуда яхши, транспортда ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.

ГУРЛАН

Кечпишар нав, ўсув даври 108-120 кун. Меваси йирик, юзаси текис, сариқ рангли, қора рангли йўллари бор, тўри дағал, тўлиқ, вазни 3,1 кг, де-густацион баҳоси 5,0 балл. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори 8-9%. Ҳосилдорлиги 45- 50 т/га. Ме-васи уч-тўрт ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси чўзин-чоқ, вазни 4,0-7,0 кг, юзаси силлиқ, мевабанд қисми яшил ва юқори қисми салкам оқ тусли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, кам толали, кам карсиллайдиган, ширали, кам ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8,2-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-93 кун. Палаги ўрта-ча. Барги буйраксимон, йирик хажмли.Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни- 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, ёрқин-сариқ тусли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон ёки чўзиқ тухумсимон, вазни 3,5-6,0 кг, юзаси бир оз ажинли, мева банди тўқ яшил ранг, юқори қисми- сариқ-жигарранг, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўчоғи атрофи- яшил, кам карсиллайдиган, ширин, кам ҳидли. Таркиби-даги қанд...
Ўртапишар нав, ўсув даври 81-97 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта хажмли. Меваси тухумси-мон, вазни 3,4-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқиш-сариқ, тўри тўла, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалин, кам толали, жуда ширали, ширин, нок хидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-8,9%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 88-100 кун. Меваси тухумсимон, юзаси текис, ёппасига майда тўр билан қопланган, тўқ яшил узуқ-узуқ доғлари тасма шаклини беради, вазни 2,6-3,0 кг, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4.0 см, жуда ширали, эрувчан, хуштаъм, хушбўй, дигустацион баҳоси 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 21-23 т/га. Фузариоз сўлиш касалигига чидамли, ёзги...
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, йирик ҳажмли. Меваси дума-лоқсимон ёки япалоқсимон, вазни 3,0-3,5 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, оқиш-яшил рангли, тўри кам, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, тиғиз, тотли. Таркиби-даги қанд моддаси миқдори 6,2-8,6%. Ҳосил-дорлиги 20-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
- Advertisement -

MOST POPULAR