Seshanba, Oktabr 23, 2018
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-93 кун. Палаги ўрта-ча. Барги буйраксимон, йирик хажмли.Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни- 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, ёрқин-сариқ тусли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.

ТЎЁНА

Кечпишар нав, ўсув даври 105-115 кун. Меваси йирик, тухумсимон, ўртача хажмда, вазни 4-6 кг, юзаси текис, узаётганда қўнғир кулранг, етил-тирилгач сарғиш- қўнғир ранг, тўри дағал, тўлиқ. Таркибида қанд миқдори- 9-10%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Меваси уч ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўрта-тезпишар нав, ўсув даври 85-94 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, йирик хажмли. Меваси эллипссимон, вазни 3,9-5,0 кг, юзаси силлиқ, ранги сарғиш-яшил, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ, қаттиқ. Эти оч-қизғиш, қалин, ўрта толали, карсиллайди-ган, майин, ширин, ширали. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори 10,5%. Ҳосилдорлиги 28-32 т/га. Та-шишга чидамлилиги яхши ва сақланувчанлиги
Эртапишар нав, ўсув даври 60-65 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Мева юзаси бир оз тилим, ранги сариқ, вазни 0,8-2,0 кг, пўсти юм-шоқ. Эти сарғиш, ўрта қалин, ғоваксимон, шира-ли, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 6,1-7,8%. Ҳосилдорлиги 14-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон ёки чўзиқ тухумсимон, вазни 3,5-6,0 кг, юзаси бир оз ажинли, мева банди тўқ яшил ранг, юқори қисми- сариқ-жигарранг, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўчоғи атрофи- яшил, кам карсиллайдиган, ширин, кам ҳидли. Таркиби-даги қанд...
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-85 кун. Палаги узун, барги буйраксимон. Меваси цилиндрсимон, вазни 3,5-6,0 кг, юзаси силлиқ, оч яшил рангли, ўрта катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, карсиллайдиган,ширин.Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8-11%. Ҳосилдорлиги 22-26 т/га. Ташишга чидамлилиги яхши. Сақланувчанлиги ўрта.
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, йирик ҳажмли. Меваси дума-лоқсимон ёки япалоқсимон, вазни 3,0-3,5 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, оқиш-яшил рангли, тўри кам, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, тиғиз, тотли. Таркиби-даги қанд моддаси миқдори 6,2-8,6%. Ҳосил-дорлиги 20-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Кечпишар нав, ўсув даври 125-130 кун. Ме-васи калта цилиндрсимон, йирик, вазни 4-6 кг, юзаси ғадир-будир, жигарранг, гулсиз. Эти оқ, қалинлиги 6,5-8,0 см, дегустацион баҳоси 5,0 балл. Таркибида қанд моддаси миқдори10-11% бор. Ҳосилдорлиги 45-50 т/га. Қишда яхши сақланади. Ун шудринг ва фузариоз сўлиш касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
- Advertisement -

MOST POPULAR

ДИЛНОЗ

ДИЁР