Dushanba, Aprel 22, 2019
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси чўзинчоқ тухумсимон, вазни 2,0-4,1 кг, юзаси сил-лиқ, оч яшил рангли, тўқ яшил доғлари бор, тўри тўлиқ, пўсти қаттиқ. Эти оқ. Таркибида қанд мод-даси миқдори 11-13%. Ҳосилдорлиги 22-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси йи-рик 3,3-4,0 кг, юзаси силлиқ, қўнғир-яшил рангли, чизиқлари доғ-доғ, қорамтир яшил қўш чизмаси-мон, тўри сидирға, пўсти ўрта қалин, қаттиқ. Эти қи-зил, карсиллайдиган, ҳуштаъм. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 13-15%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 83-87 кун. Меваси чўзинчоқ-тухумсимон, вазни 2,0-2,5 кг, юзаси сил-лиқ, тўри тўлиқ, майда катакли, қовунга кулранг тус беради, пўсти оқиш-лимон ранг, қўшалоқ жимжима йўли бор. Эти қизил, карсиллайди, серсув, ширин. Таркибида қанд миқдори 10,6-11,8%. Ҳосилдорли-ги 25-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 81-97 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта хажмли. Меваси тухумси-мон, вазни 3,4-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқиш-сариқ, тўри тўла, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалин, кам толали, жуда ширали, ширин, нок хидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-8,9%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги ўр-тача. Барги юмалоқ-юраксимон, ўрта хажмли. Ме-васи цилиндрсимон-эллипссимон, вазни 3,0-4,0 кг, юзаси силлиқ, оқ-қизғиш, тўри остида майда яшил доғлар бор, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти қизғиш, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин, ванил ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,0-11,0%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га....
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-90 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, яшил рангли, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўсти атрофи яшил, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,5%. Ҳосил-дорлиги- 30-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси чўзин-чоқ, вазни 4,0-7,0 кг, юзаси силлиқ, мевабанд қисми яшил ва юқори қисми салкам оқ тусли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, кам толали, кам карсиллайдиган, ширали, кам ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8,2-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-85 кун. Палаги узун, барги буйраксимон. Меваси цилиндрсимон, вазни 3,5-6,0 кг, юзаси силлиқ, оч яшил рангли, ўрта катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, карсиллайдиган,ширин.Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8-11%. Ҳосилдорлиги 22-26 т/га. Ташишга чидамлилиги яхши. Сақланувчанлиги ўрта.
Ўрта-эртапишар дурагай, ўсув даври 75-86 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси эллипссимон, вазни 2,0-5,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, ёрқин сариқ рангли, тўри қисман, фақат мева асосида бор, пўсти ўрта қалин. Эти пу-шти, ўрта қалин, эрувчан, майин, ширали, жуда ширин, асал таъмли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори11,2%. Ҳосилдорлиги...
Эртапишар нав, ўсув даври 75-85 кун. Меваси ясси юмалоқсимон, баъзан чўзиқроқ, оч сариқ, ўртача, вазни 2,0-3,0 кг, юзаси нотекис, майда-майда буришган, тўрсиз, мевабанд томон тўқ сариқ доғлари бор, пўсти юмшоқ. Эти оқ, қалинлиги 5,0-5,5 см, сершира, серсув, юмшоқ, эрувчан, дегустацион баҳоси- 5,0 балл. Ҳосилдорлиги 17-18 т/га. Тупроқ шўрлиги ва...
- Advertisement -

MOST POPULAR

СУБХИДАМ

НАФИС

МАРҒИЛОН