Dushanba, Aprel 22, 2019
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги бақувват, сершох. Барги қалин, тўқ яшил рангли, қирқимли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 0,8-1,2 кг, юзаси текис, сариқ рангли, тўлиқ майин тўр билан қопланган. Эти оч яшил, тиғиз, майин, ёқим-ли хиди бор. Қанд миқдори 14,4%. Ҳосилдорлиги- 19-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Эртапишар нав, ўсув даври- 72-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 2,0-3,5 кг, юзаси силлиқ, ёрқин яшил тусли, тўри тўла, юзасини ёппасига қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, карсил-лайдиган, тиғиз, ширин.Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,9-10,5%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Та-шишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври- 72-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси цилиндрсимон, вазни- 2,2-3,8 кг, юзаси силлиқ, яшил-қизғиш рангли, тўри қисман йирик ка-такли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, майин, тиғиз, хушбўй, асал таъмли. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори- 8,3-11,8%. Ҳосилдорлиги 20-26 т/га. Ташишга чидамлилиги ёмон. Сақланувчан-лиги икки хафта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....

РОҲАТ

Тезпишар нав, ўсув даври 70-76 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси цилиндрсимон, вазни 2-3 кг, юзаси бир оз ноте-кис, ёрқин сариқ рангли, тўрсиз, пўсти юмшоқ. Эти пушти оқ, қалин, эрувчан, майин, жуда ширин. Ҳосилдорлиги 13-15 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, йирик ҳажмли. Меваси дума-лоқсимон ёки япалоқсимон, вазни 3,0-3,5 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, оқиш-яшил рангли, тўри кам, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, тиғиз, тотли. Таркиби-даги қанд моддаси миқдори 6,2-8,6%. Ҳосил-дорлиги 20-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Эртапишар нав, ўсув даври 60-65 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Мева юзаси бир оз тилим, ранги сариқ, вазни 0,8-2,0 кг, пўсти юм-шоқ. Эти сарғиш, ўрта қалин, ғоваксимон, шира-ли, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 6,1-7,8%. Ҳосилдорлиги 14-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Эртапишар нав, ўсув даври 58-62 кун. Меваси ясси япалоқсимон, кулранг яшил, юзаси бироз пигментлашган, майда сийрак тўр билан қопланган, тўри мевабанд томонида қуюқроқ, пўсти юмшоқ, вазни 0,8-1,3 кг. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4,0 см, майин, ширали, хушбўй, дигустацион баҳоси- 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 15-19 т/га.
- Advertisement -

MOST POPULAR