Payshanba, Iyun 27, 2019

3АФАР

Ўртапишар нав, ўсув даври- 138-143 кун. Пиёзбоши юмалоқсимон, қобиғи бинафша ранг, эти оч би-нафша ранг, серсув, тиғизлиги ўртача, вазни 130-150 г. Таркибида қуруқ модда миқдори 13,9%. Ҳосилдорлиги 40-45 т/га. Баҳорги ва тўқсонбости муддатларда экишга яроқли.
Эртапишар нав, ўсув даври 110 кун. Ҳосили апрелнинг иккинчи ярми, майнинг биринчи ўн беш кунлигида пишиб етилади. Пиёзбоши юмалоқси-мон, қобиғи сариқ ранг, эти оқ, серсув, тиғиз, вазни 100-125 г. Таркибида қуруқ модда миқдори 11,4%, Ҳосилдорлиги 40-45 т/га. Эрта кузда августнинг иккинчи ва сентябрнинг биринчи ярмида экишга яроқли.

ОҚ ДУР

Эртапишар нав, ўсув даври 110 кун. Ҳосили апрелнинг иккинчи ярми, майнинг биринчи ўн беш кунлигида пишиб етилади. Пиёзбоши юмалоқси-мон, қобиғи оқ рангли, эти- оқ, серсув, тиғиз, ваз-ни- 100-125 г. Таркибида қуруқ модда миқдори- 12,3%, Ҳосилдорлиги- 38-43 т/га. Эрта кузда ав-густнинг иккинчи ва сентябрнинг биринчи ярмида экишга яроқли.
Ўртапишар нав, ўсув даври- 133-143 кун. Пиёзбоши узунчоқ тухумсимон, қобиғи сариқ рангли, эти оқ, юпқа, кам уяли, салатбоп, қишга сақланиши яхши, вазни 100-130 г. Пиёзбоши етилганда тупроқдан ярим кўтарилиб туради. Таркибида қуруқ модда миқдори- 13,9%. Ҳосилдорлиги 45-50 т/га. Баҳорги ва тўқсонбости муддатларда экишга яроқли.
Кечпишар нав, ўсув даври 150-160 кун. Пиёзбоши тухумсимон, баъзан сигаретсимон, қобиғи оқ ран-гли, эти оқ, жуда майин, серсув, тиғиз эмас, вазни 80-100 г, дегустацион баҳоси ширин. Ҳосилдорлиги 29-31 т/га.
Кечпишар нав, ўсув даври 150-160 кун. Пиёзбоши ясси-юмалоқсимон, қобиғи сиёҳ ранг, этли, эти оч гунафша ёки оч пушти ранг, тиғизлиги ўртача, ваз-ни- 70-90 г. Ҳосилдорлиги- 25-30 т/га.

КАБА 132

Кечпишар нав, ўсув даври 150-160 кун. Пиёзбоши юмалоқсимон ёки чўян қозонсимон, устки қисми кенг, илдизга яқинлашган сари ингичкалашиб бора-ди, қобиғи- сариқ, эти оқ, тиғизлиги ўртача, вазни 80-100 г, дегустацион баҳоси ярим аччиқ. Таркиби-да қуруқ модда миқдори 8,9%, Ҳосилдорлиги 25-30 т/га.
- Advertisement -

MOST POPULAR

ЗИЙНАТЛИ

НУРЛИ 70

БЕШАК

НАМУНА 70