Dushanba, Iyun 17, 2019
Тезпишар нав, ўсув даври- 99-100 кун. Илдизме-васи кенг цилиндрсимон, вазни- 230-236 г, уч то-мони бироз ингичкалашган, баъзан тўмтоқ, ўлча-ми- 10 х 17 см ва 8 х10 см, юзаси текис, мева бан-ди томони яшил рангли, уч томон яшил ранг оқ ранг билан алмашиб боради. Эти тиғиз, серсув, ширали, марказидан четга...
Тезпишар нав, ўсув даври- 96 кун. Илдизмеваси юмалоқсимон, эти оқ, майин, тиғиз, серсув, вазни- 300-310 г, деярли тупроқнинг устки қисмида жой-лашади, шу қисми яшил рангли, тупроқ остида жойлашган қисми оч яшил ёки оқ рангли. Ҳосил-дорлиги- 48-50 т/га.
Эртапишар нав, ўсув даври 70 кун. Илдизмеваси узунчоқ цилиндрсимон, кузги муддатда экилганда: узунлиги- 30-35 см, диаметри 6,0-6,5 см, баҳорги муддатда: узунлиги 10-15 см, диаметри 2,5-3,0 см, вазни: кузги муддатда 650-750 г, баҳорги муддат-да 270-300 г. Эти оқ, силлиқ, серсув, ширин. Ил-дизмеваси учдан бири ер устида жойлашган, бу эса ҳосилни...
Эртапишар нав, ўсув даври- 65-77 кун. Палаги тик, узунлиги- 30-40 см, диаметри- 58-78 см. Барги шарсимон, қирқилган, юқори томони овалсимон, оч яшил рангли, ғуборли. Илдизмеваси конуссимон, ўлчами- 25-33 см, вазни- 0,4-0,5 кг, пўсти ва эти оқ рангли, бўйин томони оч яшил, юзаси бироз ноте-кис, уч томони 3-50га эгилган, эти...
- Advertisement -

MOST POPULAR